ரமலான் 26, 2017 – மீன்_ நபியை சுமந்து திரிந்தது

ரமலான் பயான்: நாள் : 21 ஜூன் 2017 | ஹிஜ்ரி : 26 ரமலான் 1438 | இடம் : பெரிய‌ குத்பாபள்ளி வாசல், மேலப்பாளையம்.   குறிப்பு : குறிப்பு: நபியை சுமந்து திரிந்த மீன்

Read More »

ரமலான் 24, 2017 – நாய்_காட்டு விலங்கும், நாட்டுப் பிராணியும்

ரமலான் பயான்: நாள் : 19 ஜூன் 2017 | ஹிஜ்ரி : 24 ரமலான் 1438 | இடம் : பெரிய‌ குத்பாபள்ளி வாசல், மேலப்பாளையம்.   குறிப்பு : காட்டு விலங்கும், நாட்டுப் பிராணியும்

Read More »