ஆடியோ

துஆ’வின் வலையில் நட்சத்திரங்கள்

LB_NOTICE_11-6-17

LB_NOTICE_11-6-17

ரமலான் பயான்:
நாள் : 11 ஜூன் 2017 | ஹிஜ்ரி : 16 ரமலான் 1438 | இடம் : அலிய்யா அரபி மதரஸா (சந்தை வாட்டர் டேங்க் எதிரில்), மேலப்பாளையம்.

 

குறிப்பு : துஆ வின் மாதம் ரமலான் / பெண்கள் மாதாந்திர பயான்…

Read More »

உள்ளம் உருகும் தக்பீர்

ரமலான் பயான்:
நாள் : 25 ஜூன் 2017 | ஹிஜ்ரி : 01 ஷவ்வால் 1438 | இடம் : பெரிய‌ குத்பாபள்ளி வாசல், மேலப்பாளையம்.

குறிப்பு : பெண்கள் மாதாந்திர பயான்…

Read More »

பெருநாள் உரை_முன்னோர்களின் வழியே மார்க்கம்

ரமலான் பயான்:
நாள் : 25 ஜூன் 2017 | ஹிஜ்ரி : 01 ஷவ்வால் 1438 | இடம் : பெரிய‌ குத்பாபள்ளி வாசல், மேலப்பாளையம்.

குறிப்பு : பெருநாள் பேருரை…

Read More »

ரமலான் 29, 2017 – யானை_உயிரினங்களில் பிரமாண்டமானது

ரமலான் பயான்:
நாள் : 24 ஜூன் 2017 | ஹிஜ்ரி : 29 ரமலான் 1438 | இடம் : பெரிய‌ குத்பாபள்ளி வாசல், மேலப்பாளையம்.

குறிப்பு : குர்ஆன் கூறும் உயிரினங்கள்…

Read More »

ரமலான் 28, 2017 – சிலந்தி பூச்சி_ பலஹீனமான வீடு

ரமலான் பயான்:
நாள் : 23 ஜூன் 2017 | ஹிஜ்ரி : 28 ரமலான் 1438 | இடம் : பெரிய‌ குத்பாபள்ளி வாசல், மேலப்பாளையம்.

குறிப்பு : குர்ஆன் கூறும் உயிரினங்கள்…

Read More »