எம்மைப் பற்றி

In the name of Almighty Allah, The Most Beneficent and The Most Merciful

This site was launched on 01 of Muharram, Hijiri 1437 (15-Oct-2015) exclusively for Moulavi Al-Haj Al-Hafizh PA Khaja Mohinudeen Baqavi, Professor: Usmaniya Arabic College, Melapalayam, Tirunelveli (Dist), Tamil Nadu.

This site is being maintained by Kilakarai and Melapalayam Muslims Youngsters Team.

Firstly, this site was designed, developed by M/s. Red Box, Chennai, Tamil Nadu.

The Second version of this site yet to launch on 01 of Muharram, Hijiri 1438 (02 October, 2016) by M/s. Inter Next FZE, Dubai, United Arab Emirates. InshaAllah

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

The purpose (chief aim) of this website is to enlighten about how to attain the Almighty Allah;

The ways and means will be shared in this website:

Spread message of Islam to the Tamil speaking peoples across the world including us.
To strengthen the faith of the Tamil speaking Muslims.

​இந்த வலைத்தளம் ஆரம்பித்ததின் நோக்கம்:

அருமை நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் வாழ்வில் நடந்த மகத்தான சம்பவங்களைச் சொல்லி, அதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளவேண்டிய நீதியை உணர்த்துவது.
இன்றையே சூழ்நிலையில் முஸ்லிம்களிடையே பல பிரிவுகள் ஏற்பட்டு தனித்தனி குழுக்களாக பிரிந்து இருக்கிறார்கள்.

இந்த வலைத்தளம் எந்த ஒரு குழுவையும் சார்ந்திடாமல், எந்த ஒரு தனி மனிதனின் மனதையும் சங்கடப்படுத்திவிடாமல் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய வகையில் நபிகள் நாயகத்தை பற்றிய மேன்மையான செய்திகளை பதிவு செய்து, அவற்றை மக்களின் மனதில் பதியவைப்பதே எங்களின் குறிக்கோள்.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Our sincere thanks to:

M/s. Annai Khadeeja Women Islamic Personality and the Academy of Modern Science, Melapalayam, Tirunelveli.
M/s. Rashida Centre, 51 Big Street, Melapalayam, Tirunelveli. (You can contact them for the CD’s ).
T.M.Sahul Hameed (Vadakkumangudi), Dubai. Mobile: 00971-50-3969272. (You can contact him for the CD’s)
All others who worked on the audios and videos which are published in this site.
All the brothers who encourage us by calling and or sending their feedback.
If you find any objectionable material while using this website, please notify the undersigned immediately;

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

இறைப்பணியில்,
அன்புடன் ஹிக்மத் நண்பர்கள்