பெருநாள் உரை_முன்னோர்களின் வழியே மார்க்கம்

ரமலான் பயான்:
நாள் : 25 ஜூன் 2017 | ஹிஜ்ரி : 01 ஷவ்வால் 1438 | இடம் : பெரிய‌ குத்பாபள்ளி வாசல், மேலப்பாளையம்.

குறிப்பு : பெருநாள் பேருரை

Check Also

ஜூம்ஆ உரை_மன்னிக்க மாட்டாயா!

ஜூம்ஆ சொற்பொழிவு: நாள் : 16 ஜூன் 2017 | ஹிஜ்ரி : 21 ரமலான் 1438 | இடம் : பெரிய‌ …