ஜூம்ஆ உரை_பரக்கத்தான மாதமே! மீண்டும் வருக!

ஜூம்ஆ சொற்பொழிவு:
நாள் : 23 ஜூன் 2017 | ஹிஜ்ரி : 28 ரமலான் 1438 | இடம் : பெரிய‌ குத்பாபள்ளி வாசல், மேலப்பாளையம்.

Check Also

ஜூம்ஆ உரை_மன்னிக்க மாட்டாயா!

ஜூம்ஆ சொற்பொழிவு: நாள் : 16 ஜூன் 2017 | ஹிஜ்ரி : 21 ரமலான் 1438 | இடம் : பெரிய‌ …