புதியவை

நரகம்

நாள் : ரமலான் 23, 2013 (1434)
இடம் : பெரிய‌ குத்பாபள்ளி வாசல், மேலப்பாளையம்