துஆ’வின் வலையில் நட்சத்திரங்கள்

LB_NOTICE_11-6-17

ரமலான் பயான்: நாள் : 11 ஜூன் 2017 | ஹிஜ்ரி : 16 ரமலான் 1438 | இடம் : அலிய்யா அரபி மதரஸா (சந்தை வாட்டர் டேங்க் எதிரில்), மேலப்பாளையம்.   குறிப்பு : துஆ வின் மாதம் ரமலான் / பெண்கள் மாதாந்திர பயான்

Read More »

உள்ளம் உருகும் தக்பீர்

ரமலான் பயான்: நாள் : 25 ஜூன் 2017 | ஹிஜ்ரி : 01 ஷவ்வால் 1438 | இடம் : பெரிய‌ குத்பாபள்ளி வாசல், மேலப்பாளையம். குறிப்பு : பெண்கள் மாதாந்திர பயான்

Read More »